Informace o syndromech

Archív štítků: únavový syndrom

Únavový syndrom příznaky

Únavový syndrom je chronická únava, která musí trvat déle než šest měsíců. Vzhledem k tomu, že únavovým syndromem trpí stále více lidí a tím pádem se tímto onemocněním zabývá více a více odborníků, daly se stanovit i různé příznaky, které jsou pro únavový syndrom naprosto typické.

Zda se jedná o únavový syndrom, to vždy musí posoudit odborný lékař, který nejenže stanoví vhodnou léčbu, ale především zajistí veškerá vyšetření, z jejichž výsledků bude možné vyloučit jiná onemocnění, například onkologická nebo autoimunitní. 

Typické příznaky únavového syndromu

 • zvýšená teplota 
 • bolesti v krku 
 • bolest svalů a kloubů 
 • bolesti hlavy 
 • bolestivé uzliny 
 • poruchy spánku 
 • dlouhodobá absolutní vyčerpanost 
 • zapomnětlivost, zmatenost, deprese, nesoustředění 

Jak sami můžete vidět, nejčastější typické příznaky se nejvíce vyskytují, je-li v těle infekce, díky které je lidský organismus velmi oslabený. A je to právě některé infekční onemocnění, které může mít významný vliv na vznik této choroby. S jistotou lze ale říct, že pokud je včas a správně odhalena příčina onemocnění, je nasazena adekvátní léčba, pak je možné, že se za několik týdnů či měsíců pacient zcela vyléčí. Není však nic neobvyklého, že se nemoc po několika měsících či letech vrací a celý proces pro pacienta tak začíná úplně znovu.

Léčba únavového syndromu se liší hlavně podle toho, jaká je příčina tohoto onemocnění. Při infekcích je primárně nasazována a stanovena antibiotická léčba, na bolesti jsou pravidelně podávána analgetika na tišení bolesti. Není však nijak neobvyklé, že jsou během léčby podávána i antidepresiva nebo léky na spaní, protože pacienti mají velmi často potíže se spánkem a pravidelným odpočinkem. Po vyléčení únavového syndromu je nutné, aby pacient dodržoval správný životní styl a naučil se odpočívat.

Vložil Léčba a příznaky CFS | Štítek , , | Zanechat komentář

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom je chronická porucha, při které trvá neustálá únava minimálně 6 měsíců po sobě jdoucích. Nejedná se však v tomto případě o klasickou únavu, kterou známe z běžného života, například když přijdeme ze zaměstnání, ale o únavu zcela jiného typu i charakteru.

Únava v tomto případě neodeznívá dokonce ani v případě, že si jde nemocný lehnout, odpočívá a nic nedělá. Aby mohl být chronický únavový syndrom přesně diagnostikován, musí být vyloučeny veškeré jiné příčiny, které by jakkoli mohly lidský organismus omezovat.

Pociťuje-li pacient tyto stavy, je na čase, aby podstoupil kompletní vyšetření, po kterých je nutné vyloučit různá onkologická onemocnění, psychiatrická onemocnění nebo onemocnění, která souvisejí s jakkoli oslabeným imunitním systémem. Chronický únavový syndrom je velmi často spojován s následujícími chorobami, které jsou svým výskytem celosvětově poměrně časté:

 • herpetická onemocnění 
 • chlamýdiové infekce 
 • deprese 
 • genetická dispozice k nějakému onemocnění 
 • imunitní a biochemické změny v těle 

Chronický únavový syndrom je náročné a v posledních letech velmi časté onemocnění, kterým trpí lidé po celém světě. Je velmi důležité, aby pacient během léčby i po ní dodržoval určité zásady týkající se zdravého životního stylu i pravidelného odpočinku. Není navíc vyloučeno, dokonce je to obecně známý fakt, že chronický únavový syndrom se i o vyléčení velmi často vrací. Dobrá prevence je tedy v tomto případě absolutní základ.

Chronický únavový syndrom často omezuje nemocného v jeho normální životě. Syndrom v chronické fázi velmi souvisí i se samotnou myslí člověka, pacient by tak měl myslet co možná nejpozitivněji a naučit se asertivnímu chování, ačkoli to není mnohdy vůbec jednoduché.

Vložil Únavový syndrom | Štítek , , , | Zanechat komentář

Únavový syndrom a invalidní důchod

Únavový syndrom je onemocnění, kterým trpí lidé po celém světě a ačkoli je jeho příčina stále poněkud neznámá, většinou pramení z infekčních chorob, které jsou celosvětově poměrně běžné. Pokud jde o invalidní důchod, který je s únavovým syndromem spojen, názory odborníků pro stanovení a vydání důchodu se více méně stále liší.

Obecně je však známo, že vyhlášení a schválení invalidního důchodu v souvislosti s únavovým syndromem závisí hlavně na odborném lékařském posudku a závažnosti onemocnění, které u pacienta vzniklo.

Přejde-li únavový syndrom do chronické fáze, pak lékař navede pacienta k příslušném odbornému lékaři, který se zabývá posudky pro vydávání invalidních důchodů. Jak již bylo řečeno, v tomto případě závisí hlavně na fázi a závažnosti onemocnění, v neposlední řadě i na rozhodnutí lékaře a na tom, zda je pacient schopen pracovní činnosti či nikoli. Tuto skutečnost posuzuje primárně lékař. Obecně je však známo, že na únavový syndrom je možné získat alespoň částečný invalidní důchod.

Pro únavový syndrom je typická hlavně vysoká únava, která přechází až k absolutní vyčerpanosti lidského organismu. Nejčastěji syndrom souvisí s infekcí, která se v těle nachází. Je-li infekce odhalena, nasazena adekvátní léčba, pak ve většině případů dochází k vyléčení, čímž se nemocný opět může zařadit do normálního pracovního života.

Není však žádnou výjimkou, že se únavový syndrom často vrací, s ním i jiné obtíže, infekce a komplikace, které ohrožují nejen život profesní, ale i ten společenský a rodinný. Nutno však zmínit, že únavový syndrom není klasickou únavou, kterou dobře známe z běžného života.

Vložil Únavový syndrom | Štítek , , , | Zanechat komentář

Léčba únavového syndromu

Léčba únavového syndromu závisí primárně na tom, kde a jak vzniká konkrétní problém.

Ostatně jako u valné většiny jiných onemocnění, i v tomto případě je nutné v první řadě odhalit příčinu, až poté je možné nasadit adekvátní léčbu.

Únavový syndrom má velký vliv na člověka, na jeho normální fungování, společenský i rodinný život.

Je proto třeba zahájit léčbu v co možná nejbližší době, aby se zabránilo pozdějším komplikacím, které mohou vést dokonce až k závažným psychickým potížím.

Léčba závisí na příčině 

Jak již bylo řečeno, léčba závisí hlavně na tom, jaká je příčina onoho onemocnění. Pokud je odhaleno, že se v těle nachází zánět, pak jsou nasazena primárně antibiotika, která jej vyléčí a minimalizují jeho rozšíření do dalších částí lidského organismu. Současně s antibiotiky mohou být podávány i některé podpůrné preparáty, které během chvíle dodají dostatek energie pro správné fungování. Objevují-li se během léčby bolesti, nejčastěji jsou nasazena analgetika a pokud ani ta na bolest nestačí, přechází se na lehké opiáty – většinou závisí na rozhodnutí více lékařů a pacient je v takovém případě hospitalizován. Léčbu často provází i antidepresiva a má-li pacient potíže se spánkem, pak jsou pravidelně předepisovány i léky na spaní.

Léčba únavového syndromu se může řešit i formou přírodní cesty, často se pacienti v tomto případě uchylují právě k homeopatii, která je rovněž v tomto směru velmi spolehlivá. Obecně je však známo, že jsou záněty a některé příčiny, na které je dokonce i samotná homeopatie krátká. Léčbu by měl vždy stanovit odborný lékař a to nejlépe ten, který se přímo specializuje na únavový syndrom.

Vložil Léčba a příznaky CFS | Štítek , , , | Zanechat komentář