Informace o syndromech

Archív štítků: Melkerssonův-Rosenthalův syndrom

Melkerssonův Rosenthalův syndrom

Melkerssonův-Rosenthalův syndrom je onemocnění, při kterém je postižen lícní nerv - obrna lícního nervu. Lícní nerv se řadí mezi hlavové nervy, jeho primární centrum leží přímo v mozkové kůře a jsou-li nervy přímo nebo jen částečně narušeny, pak dochází k obrně lícního nervu, která je odborně nazývána právě jako Melkerssonův-Rosenthalův syndrom.

Zpravidla se syndrom rozděluje na primární a centrální. Pokud je nerv poškozen, pak se na své cestě z mozkové kůry přímo do lícního nervu zkříží, což má za následek obrnu lícního nervu na straně levé nebo pravé – v závislosti na poškození nervu na konkrétní straně.

Příčiny Melkerssonova-Rosenthalova syndromu

Příčin tohoto onemocnění může být celá řada. Nutno zmínit, že se nejedná o onemocnění vrozené, ale jedinec k němu dospěje během života vlivem různých faktorů.

Nejčastěji se u jedince dostaví mozková mrtvice, kdy dochází k centrální obrně lícního nervu s tím, že během mrtvice se mohou objevit i další příznaky, například porucha vědomí, polykání nebo dokonce ochrnutí některé tělesné části. Velmi často se ale onemocnění může projevit po prodělané infekci, například oparu nebo infekci v uších. Následně lze mluvit o příčinách, které vznikají působením chladu – prochladnutí lícního nervu, obrna může vzniknout i po působení chladu nebo při přítomnosti nádorů.

Projevy a léčba Melkerssonova-Rosenthalova syndromu

Projevy jsou patrné už na první pohled. Zpozorovat je lze vždy na jedné straně obličeje, dochází ke změnění mimiky obličeje a zpozorovat změny je možné hlavně ve chvíli, kdy se postižený usměje. Úsměv je velmi pokřivený, nelze v tomto případě mluvit ani tak o úsměvu, jako spíš o úšklebku. Medicína v souvislosti s léčbou nedokáže dnes udělat zázraky, je tak nutné rehabilitovat a ve většině případů jsou podávány pravidelně vitamíny, o jejichž účincích ale rozhodně nelze mluvit se stoprocentní účinností.

Vložil Nervová onemocnění | Štítek , , , | Zanechat komentář