Informace o syndromech

Archív štítků: Léčba vážných onemocnění

Gilbertův syndrom

Gilbertův syndrom se nejčastěji vyskytuje u mužů, naprosto vyloučen ale rozhodně není ani u ženského pohlaví. Jedná se o poměrně rozšířené onemocnění, které ani zdaleka není tak známé a vzniká na základě narušení enzymu glukuronyltransferáza, který se výrazně podílí na detoxikaci organismu.

Nutno zmínit, že toto onemocnění je prakticky neléčitelné, ale konkrétního jedince na životě rozhodně nijak neohrožuje, jak je známo z posledních probíhajících výzkumů.

Léčba často probíhá jen podáváním některých vitamínů a přírodních čajů, které působí na pročištění a detoxikaci organismu. 

Projevy Gilbertova syndromu 

Největším a nejtypičtějším projevem jsou bezpochyby záchvaty neinfekční žloutenky – objevují se tak veškeré příznaky, které jsou typické právě pro žloutenku. Dále na sobě jedinec snadno zpozoruje abnormálně zvýšenou únavu, nechutenství, nevolnosti a zcela výjimečně se mohou vyskytnout dokonce i bolesti břicha. Projevy Gilbertova syndromy jsou často vyvolány jinými, cizími faktory, jako je například infekce nebo nadměrné zatížení jater po požití alkoholu. Gilbertův syndrom jako takový rozhodně nelze považovat za žloutenku. Poté, co je stanovena diagnóza a jsou vyloučeny různé příčiny žloutenky, může lékař s jistotou stanovit, že se jedná o Gilbertův syndrom.

Léčba Gilbertova syndromu

Na jednu stranu lze říct, že onemocnění Gilbertovým syndromem je na jednu stranu pro lidský organismus přínosem. V těle se totiž vyskytuje nadměrné množství bilirubinu, který v lidském těle plní naprosto dokonalou funkci pohlcovače volných radikálů, čímž bojuje proti nadměrnému stresu, snižuje možnost vzniku nádorového onemocnění a v neposlední řadě zabraňuje i ateroskleróze. Nejlepší léčbou je v tomto případě prevence a minimalizovat množství léků, které je nutné brát na jiné obtíže. Naprosto ideální je vyhýbat se alkoholu a nadměrné zátěži, která by lidský organismus příliš vysilovala.

Vložil Získaná onemocnění | Štítek , , , | Zanechat komentář