Informace o syndromech

Archív kategorií: Získaná onemocnění

Syndrom neklidných nohou

Syndrom neklidných nohou je poměrně častým onemocněním neurologického původu, které sice běžného člověka na životě nijak neohrožuje, ale více méně může konkrétnímu jedinci velmi komplikovat život. Ostatně už ze samotného názvu je naprosto patrné, že syndrom neklidných nohou poskytuje výhradně dolní končetiny, ovšem velmi výjimečně může být postižen i trup a končetiny horní. Nemocný trpí velmi nepříjemnými pocity v konkrétní části těla – nejčastěji v dolních končetinách, které zmizí ale jen ve chvíli, kdy nemocný končetinou pohne. Vzhledem k tomu, že se u některých pacientů se tyto nepříjemné pocity vyskytují až příliš často, je nutná léčba, aby jedinci částečně usnadnila život.

Projevy a příčiny syndromu neklidných nohou 

Příčiny jako takové nejsou doposud zcela jistě známy a příliš se o nich ani nemluví. Velmi často se ale nechali odborníci slyšet, že vznik této choroby má příčinu zejména v nedostatku některých vitamínů, hlavně železa a při snížené koncentraci dopaminu v části mozku. Syndrom neklidných nohou mohou mít za následek i další faktory, například nedostatek hořčíků nebo žilní nedostatečnost, některá autoimunitní onemocnění nebo se syndrom může projevit u některých žen během těhotenství. Jedním z hlavních projevů tohoto onemocnění jsou prvotní nepříjemné pocity, které se vztahují právě k dolním končetinám. Mnohdy se může dostavit dokonce i bolest v oblasti lýtkových svalů, svědění, brnění v nohou nebo nutkání pohybovat s končetinami prakticky neustále. Nepříjemné pocity se dostavují hlavně ve chvíli, kdy je nemocný naprosto v klidu a naopak mohou ustupovat ve chvíli, kdy je nasazena fyzická aktivita.

Léčba syndromu neklidných nohou 

Je-li stanovena přesná diagnóza, pak je nutné, aby byl pacient v pravidelné péči odborného neurologa. Zpravidla jsou podávány vitamíny ve formě železa a vitamíny, které zvyšují hladinu dopaminu. Nejsou vyloučeny ani léky, které jsou běžně podávány pacientům s Parkinsonovou chorobou.

Vložil Získaná onemocnění | Štítek , , , | Zanechat komentář

Gilbertův syndrom

Gilbertův syndrom se nejčastěji vyskytuje u mužů, naprosto vyloučen ale rozhodně není ani u ženského pohlaví. Jedná se o poměrně rozšířené onemocnění, které ani zdaleka není tak známé a vzniká na základě narušení enzymu glukuronyltransferáza, který se výrazně podílí na detoxikaci organismu.

Nutno zmínit, že toto onemocnění je prakticky neléčitelné, ale konkrétního jedince na životě rozhodně nijak neohrožuje, jak je známo z posledních probíhajících výzkumů.

Léčba často probíhá jen podáváním některých vitamínů a přírodních čajů, které působí na pročištění a detoxikaci organismu. 

Projevy Gilbertova syndromu 

Největším a nejtypičtějším projevem jsou bezpochyby záchvaty neinfekční žloutenky – objevují se tak veškeré příznaky, které jsou typické právě pro žloutenku. Dále na sobě jedinec snadno zpozoruje abnormálně zvýšenou únavu, nechutenství, nevolnosti a zcela výjimečně se mohou vyskytnout dokonce i bolesti břicha. Projevy Gilbertova syndromy jsou často vyvolány jinými, cizími faktory, jako je například infekce nebo nadměrné zatížení jater po požití alkoholu. Gilbertův syndrom jako takový rozhodně nelze považovat za žloutenku. Poté, co je stanovena diagnóza a jsou vyloučeny různé příčiny žloutenky, může lékař s jistotou stanovit, že se jedná o Gilbertův syndrom.

Léčba Gilbertova syndromu

Na jednu stranu lze říct, že onemocnění Gilbertovým syndromem je na jednu stranu pro lidský organismus přínosem. V těle se totiž vyskytuje nadměrné množství bilirubinu, který v lidském těle plní naprosto dokonalou funkci pohlcovače volných radikálů, čímž bojuje proti nadměrnému stresu, snižuje možnost vzniku nádorového onemocnění a v neposlední řadě zabraňuje i ateroskleróze. Nejlepší léčbou je v tomto případě prevence a minimalizovat množství léků, které je nutné brát na jiné obtíže. Naprosto ideální je vyhýbat se alkoholu a nadměrné zátěži, která by lidský organismus příliš vysilovala.

Vložil Získaná onemocnění | Štítek , , , | Zanechat komentář