Informace o syndromech

Archív kategorií: Únavový syndrom

Chronický únavový syndrom

Chronický únavový syndrom je chronická porucha, při které trvá neustálá únava minimálně 6 měsíců po sobě jdoucích. Nejedná se však v tomto případě o klasickou únavu, kterou známe z běžného života, například když přijdeme ze zaměstnání, ale o únavu zcela jiného typu i charakteru.

Únava v tomto případě neodeznívá dokonce ani v případě, že si jde nemocný lehnout, odpočívá a nic nedělá. Aby mohl být chronický únavový syndrom přesně diagnostikován, musí být vyloučeny veškeré jiné příčiny, které by jakkoli mohly lidský organismus omezovat.

Pociťuje-li pacient tyto stavy, je na čase, aby podstoupil kompletní vyšetření, po kterých je nutné vyloučit různá onkologická onemocnění, psychiatrická onemocnění nebo onemocnění, která souvisejí s jakkoli oslabeným imunitním systémem. Chronický únavový syndrom je velmi často spojován s následujícími chorobami, které jsou svým výskytem celosvětově poměrně časté:

  • herpetická onemocnění 
  • chlamýdiové infekce 
  • deprese 
  • genetická dispozice k nějakému onemocnění 
  • imunitní a biochemické změny v těle 

Chronický únavový syndrom je náročné a v posledních letech velmi časté onemocnění, kterým trpí lidé po celém světě. Je velmi důležité, aby pacient během léčby i po ní dodržoval určité zásady týkající se zdravého životního stylu i pravidelného odpočinku. Není navíc vyloučeno, dokonce je to obecně známý fakt, že chronický únavový syndrom se i o vyléčení velmi často vrací. Dobrá prevence je tedy v tomto případě absolutní základ.

Chronický únavový syndrom často omezuje nemocného v jeho normální životě. Syndrom v chronické fázi velmi souvisí i se samotnou myslí člověka, pacient by tak měl myslet co možná nejpozitivněji a naučit se asertivnímu chování, ačkoli to není mnohdy vůbec jednoduché.

Vložil Únavový syndrom | Štítek , , , | Zanechat komentář

Únavový syndrom a invalidní důchod

Únavový syndrom je onemocnění, kterým trpí lidé po celém světě a ačkoli je jeho příčina stále poněkud neznámá, většinou pramení z infekčních chorob, které jsou celosvětově poměrně běžné. Pokud jde o invalidní důchod, který je s únavovým syndromem spojen, názory odborníků pro stanovení a vydání důchodu se více méně stále liší.

Obecně je však známo, že vyhlášení a schválení invalidního důchodu v souvislosti s únavovým syndromem závisí hlavně na odborném lékařském posudku a závažnosti onemocnění, které u pacienta vzniklo.

Přejde-li únavový syndrom do chronické fáze, pak lékař navede pacienta k příslušném odbornému lékaři, který se zabývá posudky pro vydávání invalidních důchodů. Jak již bylo řečeno, v tomto případě závisí hlavně na fázi a závažnosti onemocnění, v neposlední řadě i na rozhodnutí lékaře a na tom, zda je pacient schopen pracovní činnosti či nikoli. Tuto skutečnost posuzuje primárně lékař. Obecně je však známo, že na únavový syndrom je možné získat alespoň částečný invalidní důchod.

Pro únavový syndrom je typická hlavně vysoká únava, která přechází až k absolutní vyčerpanosti lidského organismu. Nejčastěji syndrom souvisí s infekcí, která se v těle nachází. Je-li infekce odhalena, nasazena adekvátní léčba, pak ve většině případů dochází k vyléčení, čímž se nemocný opět může zařadit do normálního pracovního života.

Není však žádnou výjimkou, že se únavový syndrom často vrací, s ním i jiné obtíže, infekce a komplikace, které ohrožují nejen život profesní, ale i ten společenský a rodinný. Nutno však zmínit, že únavový syndrom není klasickou únavou, kterou dobře známe z běžného života.

Vložil Únavový syndrom | Štítek , , , | Zanechat komentář