Informace o syndromech

Archív kategorií: Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření léčba

Návodů a rad, jak si poradit v případě, že se dostaví syndrom vyhoření, existuje celá řada. Od skvělých tipů na dovolenou až po utřídění si vlastních myšlenek. Skutečností je, že léčba se odráží hlavně od skutečnosti, v jaké fázi syndromu se konkrétní jedinec nachází a jaké jsou další projevy nemoci. V souvislosti s tímto psychickým syndromem se totiž velmi často stává, že mimo depresí a úzkostí, které jsou jedny z mnoha příznaků, se dostavují i sebevražedné sklony nebo vysoké sklony k sebepoškozování. V takovém případě je nutné, aby byl nemocný svěře do rukou odborníka, který nastaví adekvátní a vyhovující terapii, kterou provází nejen jednotlivá sezení, ale mnohdy dokonce i medikace.

Fáze syndromu vyhoření 

 • Fáze nadšení – zaměstnaný je naprosto nadšen ze své práce, ze všech pracovních výkonů, emoce jsou velmi pozitivní a energie má na rozdávání, jedinec je navíc ochoten práci obětovat úplně všechno
 • Fáze stagnace – v této fázi začne nadšení ze zaměstnání postupně opadat, čehož si začíná všímat dokonce i okolí, často se v tomto případě jedinci odhodlávají k různým aktivitám, které doposud nedělali
 • Fáze frustrace – jedinec pomalu začíná pochybovat o smyslu své práce a svého zaměstnání, které pramení hlavně z nespokojenosti nebo nepochopenosti na pracovišti – rozpory a neshody
 • Fáze apatie – je poměrně přirozeným jevem, který přichází po frustraci a jedinec v práci vykonává jen to, co je aktuálně nejnutnější, nepouští se do nových projektů, nic nového neplánuje a práce pro něj začíná znamenat jen peníze
 • Fáze vyhoření – jde o poslední fázi, která vyžaduje léčbu, jedinec je duševně i fyzicky zcela vyčerpán, jeho okolí to vidí už na první pohled

Pokud se syndrom dostaví do poslední fáze, vždy je na místě návštěva psychologa, případně psychiatra. Při léčbě je přitom velmi důležitá skutečnost, jak se konkrétní jedinec ke svému problému postaví a zda jej sám bude ochoten řešit a to i za přítomnosti lékařů.

Vložil Syndrom vyhoření | Štítek , , | Zanechat komentář

Co je syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření není odborníky považován za klasické onemocnění, ale jde o dočasný psychický stav, který samozřejmě může přejít až v proces trvalý.

Syndrom vyhoření se nejčastěji vyskytuje u osob, kteří se své práci věnují příliš, jejich volný čas je naprosto omezený a u osob, které při své profesi potřebují pravidelnou a každodenní komunikaci, která se pochopitelně od kvality jejich práce odráží.

Jde o duševní stav, při kterém dochází k absolutnímu vyčerpání, odborníky je označován jako vyhasnutí.

Syndrom vyhoření postihuje jak muže, tak i ženy a podle posledních průzkumů je jisté, že syndrom vyhoření v posledních letech silně narůstá – zejména u osob na vyšších profesních pozicích, které vyžadují absenci volného času a aktivní zapojení do zaměstnání. Na zaměstnance jsou v posledních letech kladeny daleko vyšší nároky a není žádnou výjimkou, že jedna osoba často zastává v práci pozici, kterou by mohli zvládat i dva nebo tři lidé současně. Lidé jsou tak permanentně a prakticky bez odpočinku vystaveni stresu, spěchu a frustraci, což vede k syndromu vyhoření a pocitům, zda práce, kterou daný jedinec vykonává, má vůbec nějaký smysl.

Syndrom vyhoření je dlouhodobý proces, který se nedostaví ze dne na den. Na člověka navíc přichází v několika fázích, každá z nich přitom vyžaduje trošku rozdílný způsob léčby i přístup k nemocnému.

Příznaky syndromu vyhoření 

Do této skupiny patří celá řada příznaků, které se mohou projevovat u každého jedince poněkud rozdílně a velmi často se mohou objevovat dokonce fyzické projevy. Jedná se zejména o následující příznaky:

 • potíže se spánkem, jídlem, únava 
 • vysoký nebo nízký krevní tlak 
 • soukromé konflikty, nesoustředěnost 
 • sklíčenost, bezmocnost 
 • špatná nálada, agresivita 
 • zapomínání, postrádání smyslu života 
Vložil Syndrom vyhoření | Štítek , , | Zanechat komentář