Informace o syndromech

Archív kategorií: Nervová onemocnění

Tourettův syndrom

Tourettův syndrom je vrozené onemocnění neuropsychiatrického původu, pro které jsou typické zvukové i pohybové tiky. Projevy tohoto syndromy jsou naprosto patrné už v dětském věku a během dospívání, kdy dochází nejen k tikům, ale i například k změnám v chování, jako jsou například ADHD, obsedantně kompulzivní porucha nebo impulzivnost.

Tourettův syndrom je onemocnění, které je veřejnosti poměrně známé a její podstata nebo úplná příčina doposud není naprosto jasná. Nutno však zmínit, že pokud se onemocnění projeví u dětí v útlém věku, může do budoucna zmírnit nebo dokonce zcela vymizet, aniž by dítě do budoucna trpělo jakoukoli touto nemocí nebo jejími příznaky.

Projevy Tourettova syndromu

Projevy Tourettova syndromu jsou v tomto případě naprosto jasné. Jedná se o tiky, které přecházejí až v silné záškuby jednotlivých – různých, částí lidského těla. Často jsou tiky a záškuby končetin doprovázeny i výkřiky – výjimkou v tomto případě nejsou ani sprostá slova u větších dětí, není v tomto případě vyloučena ani nadměrná hyperaktivita, která může časem vymizet. Záškuby vznikají velmi náhle, pravidelně se opakují a jejich činnost se značně zvyšuje ve chvíli, je-li nemocný vystaven stresu nebo dočasné stresové situaci. V nemocném před tikem panuje silný neklid, vnitřní tlak, kterému nelze odolat jinak, než právě tikem.

Léčba a diagnóza Tourettova syndromu

Naprosto přesnou diagnózu jen možné stanovit jen poté, co je pacient vyšetřen psychiatrem a neurologem na základě fyzikálních vyšetření a různých metod. Kromě výše zmíněných vyšetření je možné diagnózu přiblížit i v rámci vyšetření EEG, CT mozku nebo na základě výsledků z magnetické rezonance. Pokud je na základě diagnózy stanoveno, že jde o velmi mírnou formu, pak není léčba žádná a je zde vysoká pravděpodobnost, že v budoucnu onemocnění zcela odezní. Těžší forma pak vyžaduje pravidelné podávání antipsychotik.

Vložil Nervová onemocnění | Štítek , , , | Zanechat komentář

Melkerssonův Rosenthalův syndrom

Melkerssonův-Rosenthalův syndrom je onemocnění, při kterém je postižen lícní nerv - obrna lícního nervu. Lícní nerv se řadí mezi hlavové nervy, jeho primární centrum leží přímo v mozkové kůře a jsou-li nervy přímo nebo jen částečně narušeny, pak dochází k obrně lícního nervu, která je odborně nazývána právě jako Melkerssonův-Rosenthalův syndrom.

Zpravidla se syndrom rozděluje na primární a centrální. Pokud je nerv poškozen, pak se na své cestě z mozkové kůry přímo do lícního nervu zkříží, což má za následek obrnu lícního nervu na straně levé nebo pravé – v závislosti na poškození nervu na konkrétní straně.

Příčiny Melkerssonova-Rosenthalova syndromu

Příčin tohoto onemocnění může být celá řada. Nutno zmínit, že se nejedná o onemocnění vrozené, ale jedinec k němu dospěje během života vlivem různých faktorů.

Nejčastěji se u jedince dostaví mozková mrtvice, kdy dochází k centrální obrně lícního nervu s tím, že během mrtvice se mohou objevit i další příznaky, například porucha vědomí, polykání nebo dokonce ochrnutí některé tělesné části. Velmi často se ale onemocnění může projevit po prodělané infekci, například oparu nebo infekci v uších. Následně lze mluvit o příčinách, které vznikají působením chladu – prochladnutí lícního nervu, obrna může vzniknout i po působení chladu nebo při přítomnosti nádorů.

Projevy a léčba Melkerssonova-Rosenthalova syndromu

Projevy jsou patrné už na první pohled. Zpozorovat je lze vždy na jedné straně obličeje, dochází ke změnění mimiky obličeje a zpozorovat změny je možné hlavně ve chvíli, kdy se postižený usměje. Úsměv je velmi pokřivený, nelze v tomto případě mluvit ani tak o úsměvu, jako spíš o úšklebku. Medicína v souvislosti s léčbou nedokáže dnes udělat zázraky, je tak nutné rehabilitovat a ve většině případů jsou podávány pravidelně vitamíny, o jejichž účincích ale rozhodně nelze mluvit se stoprocentní účinností.

Vložil Nervová onemocnění | Štítek , , , | Zanechat komentář