Informace o syndromech

Antifosfolipidový syndrom

Antifosfolipidový syndrom se řadí mezi získaná onemocnění, které může být často provázeno i dalšími chorobami. Při tomto onemocnění je poměrně vysoké riziko krevních sraženin, jednou z příčin je hlavně zvýšená srážlivost krve, která pacienta výrazně ohrožuje na životě. Antifosfolipidový syndrom (APS) se zpravidla rozděluje na dvě základní formy - sekundární a primární formy. V případě sekundární formy onemocnění je často doprovázeno i jiným onemocněním, naopak pokud jde o primární formu, pak nejsou prokázány jiné příčiny onemocnění.

Příčiny Antifosfolipidového syndromu

Příčinou je, že se v krvi člověka objeví antifosfolipidové protilátky, které svou přítomností stabilně narušují funkci srážení krve a narušují krevní destičky, které se začnou shlukovat. Podle posledních průzkumů je známo, že se látky váží i stěny cév, které narušují a vzniká tak nerovnováha srážení krve, což se projevuje zvýšenou srážlivostí.

Projevy Antifosfolipidového syndromu

V žilách i tepnách se začínají objevovat krevní sraženiny a vzniká žilní trombóza v dolních končetinách, která je ještě o to komplikována, protože hrozí plicní embolie. Pokud se krevní sraženiny začínají objevovat i v mozkových tepnách, je zde vysoké riziko mozkové mrtvice nebo poruchy zraku. Pokud jsou postiženy cévy všech orgánů, dochází k omezení dodávek kyslíku, což má za následek selhávání některých orgánů, nejčastěji selhávání ledvin. Pro toto onemocnění jsou naprosto typické potraty, nádorová onemocnění nebo infekce.

Diagnóza Antifosfolipidového syndromu

Velký význam má v tomto případě krevní obraz, ve kterém je naprosto patrné snížené množství krevních destiček. V souvislosti s krevními sraženinami se pak provádí ultrazvuk cév, nejčastější příčinou jsou právě potraty, na jejichž základě je nemocný pro toto onemocnění vyšetřován. Prevencí jsou léky na srážlivost krve, je třeba zcela vyřadit antikoncepci a jakékoli léky, které podporují nebo se podílejí na srážlivosti krve.

Komentáře jsou uzavřeny.